اخبار

سری جدید اسکناس های کشور تایلند

هفدهمین سری اسکناس های کشور تایلند با تصویر پادشاه جدید این کشور در اوایل سال ۲۰۱۸ در گردش پویلی قرار خواهند گرفت. بدین ترتیب ابتدا اسکناس های ۲۰، ۵۰ و ۱۰۰ بات در ششم آوریل ۲۰۱۸ و سپس اسکناس های ۵۰۰ و ۱۰۰۰ بات در بیست و هشتم جولای ۲۰۱۸ در گردش قرار خواهند گرفت. تصویر رو و پشت اسکناس بیست بات جدید تصویر رو و پشت اسکناس پنجاه بات جدید تصویر رو و پشت اسکناس صد بات جدید تصویر رو و پشت اسکناس [...]

ادامه مطلب...
WhatsApp chat