مقالات

السلطان بن السلطان بن السلطان، سلطان احمد شاه قاجار

السلطان بن السلطان بن السلطان، سلطان احمد شاه قاجار یکی از تمبرھای زیبای قاجاری ، تمبر احمد شاه قاجار معروف به احمدی کوچک است که در تاریخ ١٢٩٠ خورشیدی (١٩١١ میلادی) در چاپخانه آنشده و پسران در شھر ھارلم در کشور ھلند (با دو روش خشک و تر) چاپ شده و تا سال ١٣٠٠ خ ( ١٩٢٢ م ) در پست استفاده شده است. این تمبر در ٢١ رقم است. تنوع رنگ ھای چشم نواز در این سری، آن را محبوب مجموعه داران [...]

ادامه مطلب...

تولید اسکناس و سکه در ایران

تولید اسکناس و سکه در ایران براساس قانون پولی و بانکی کشور، امتیاز انتشار پول رایج کشور در انحصار دولت است و این امتیاز، با رعایت مقررات این قانون، منحصراً به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واگذار شده است. تا قبل از سال ۱۳۳۸ بانک ملی ایران وظایف بانک مرکزی مانند حق انحصاری انتشار اسکناس و تنظیم جریان پول کشور را به عهده داشت. در سال ۱۳۳۸ پس از تصویب قانون پولی وبانکی کشور و همزمان با تاسیس بانک مرکزی [...]

ادامه مطلب...

سرگذشت تمبر

سرگذشت تمبر از آغازین روزهای تشکیل اولین اجتماعات بشری، اشکالی از ارتباط میان افراد قبیله و بعدها با سایر قبایل و اقوام معمول بوده است. استفاده از دود و انعکاس نور آفتاب به وسیله آینه که هنوز میان اقوام نیمه متمدن وجود دارد بقایایی از این نوع ارتباط های ابتدایی بشر است. پس از اختراع خط ارسال نامه و سایر مرسولات از محلی به محل دیگر رواج یافت و این نامه ها بنا به ضرورت به وسیله پیک های داوطلب، کبوتران [...]

ادامه مطلب...
WhatsApp chat