تمبر

السلطان بن السلطان بن السلطان، سلطان احمد شاه قاجار

السلطان بن السلطان بن السلطان، سلطان احمد شاه قاجار یکی از تمبرھای زیبای قاجاری ، تمبر احمد شاه قاجار معروف به احمدی کوچک است که در تاریخ ١٢٩٠ خورشیدی (١٩١١ میلادی) در چاپخانه آنشده و پسران در شھر ھارلم در کشور ھلند (با دو روش خشک و تر) چاپ شده و تا سال ١٣٠٠ خ ( ١٩٢٢ م ) در پست استفاده شده است. این تمبر در ٢١ رقم است. تنوع رنگ ھای چشم نواز در این سری، آن را محبوب مجموعه داران [...]

ادامه مطلب...

سرگذشت تمبر

سرگذشت تمبر از آغازین روزهای تشکیل اولین اجتماعات بشری، اشکالی از ارتباط میان افراد قبیله و بعدها با سایر قبایل و اقوام معمول بوده است. استفاده از دود و انعکاس نور آفتاب به وسیله آینه که هنوز میان اقوام نیمه متمدن وجود دارد بقایایی از این نوع ارتباط های ابتدایی بشر است. پس از اختراع خط ارسال نامه و سایر مرسولات از محلی به محل دیگر رواج یافت و این نامه ها بنا به ضرورت به وسیله پیک های داوطلب، کبوتران [...]

ادامه مطلب...
WhatsApp chat