سری جدید اسکناس های کشور تایلند

سری جدید اسکناس های کشور تایلند

هفدهمین سری اسکناس های کشور تایلند با تصویر پادشاه جدید این کشور در اوایل سال 2018 در گردش پویلی قرار خواهند گرفت.
بدین ترتیب ابتدا اسکناس های 20، 50 و 100 بات در ششم آوریل 2018 و سپس اسکناس های 500 و 1000 بات در بیست و هشتم جولای 2018 در گردش قرار خواهند گرفت.
تصویر رو و پشت اسکناس بیست بات جدید


تصویر رو و پشت اسکناس پنجاه بات جدید


تصویر رو و پشت اسکناس صد بات جدید


تصویر رو و پشت اسکناس پانصد بات جدید


تصویر رو و پشت اسکناس هزار بات جدید

نظر دهید.

Your email address will not be published. Required fields are makes.

WhatsApp chat