نمایشگاه تمبر

نمایشگاه تمبر

نمایشگاه جهانی تمبر تایلند 2018 هم زمان با برپایی کنگره فدراسیون جهانی تمبرشناسی F.I.P. که مصادف با یکمین سالگرد تاجگذاری پادشاه جدید تایلند است از تا ریخ 28 نوامبر تا 3 دسامبر 2018 (7 تا 12 آذر 1397) در شهر بانکوک تایلند برگزار خواهد شد.

در این نمایشگاه فوق العاده حدودا 2500 فریم نمایشگاهی از تمام کشورهای عضو فدراسیون جهانی تمبرشناسی به ارزش 4 میلیارد بت تایلند معادل 100 میلیون یورو در معرض نمایش قرار خواهد گرفت.

بخشی دیگر شامل نمایش کمیایاب ترین اقلام تمبری جهان به همراه با ارزش ترین اقلام مجموعه داری شامل سکه، مدال، اسکناس و غیره به ارزش بیش از 1 میلیارد بت تایلند معادل 25 میلیون یورو خواهد بود.

همچنین شرکت کنندگان بسیاری از مجموعه داران، فروشندگان اقلام کلکسیونی تمبر، سکه و اسکناس، مقامات و مسئولین پستی از چهار گوشه جهان در این رویداد مهم تمبری فوق العاده شرکت خواهند کرد.

WhatsApp chat